Toevoegen: verschil tussen versies

Uit BoekMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 105: Regel 105:
  
 
Misschien ten overvloede. De plotomschrijving moet bij alle boeken in het Nederlands. Het spreekt voor zichzelf dat de spelling en grammatica perfect moeten zijn. En natuurlijk vergist iedereen zich wel eens, dat is niet erg. Zorgvuldigheid wordt wel hoog gewaardeerd. Voor hulp bij spelling van het Nederlands is de website '[http://woordenlijst.org/ Woordenlijst Nederlandse Taal]' van harte aanbevolen.
 
Misschien ten overvloede. De plotomschrijving moet bij alle boeken in het Nederlands. Het spreekt voor zichzelf dat de spelling en grammatica perfect moeten zijn. En natuurlijk vergist iedereen zich wel eens, dat is niet erg. Zorgvuldigheid wordt wel hoog gewaardeerd. Voor hulp bij spelling van het Nederlands is de website '[http://woordenlijst.org/ Woordenlijst Nederlandse Taal]' van harte aanbevolen.
 +
 +
Speciale gevallen:
 +
Het komt soms voor dat een 2e of latere editie (sterk) afwijkt van de 1e. Omdat er steeds wordt uitgegaan van de oorspronkelijke uitgave is het zaaks dit soort informatie te vermelden in een bericht bij het boek en niet in de plotomschrijving. Strikt genomen is zulks immers geen onderdeel van het plot van een boek maar extra informatie over de publicatiegeschiedenis van een boek.
 +
Ook allerlei informatie over de schrijver(s) van een boek graag als bericht bij het boek of in de auteursinformatie vermelden daar zulke informatie evenmin onderdeel uitmaakt van een plotomschrijving.
  
 
===Gegevens eerste druk===
 
===Gegevens eerste druk===

Versie van 17 jan 2020 om 14:56

Toevoegen is het aanmaken van een nieuwe boekpagina. Deze functionaliteit is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers, en uiteraard alleen bruikbaar voor boeken die nog niet op BoekMeter staan. Veel bekende boeken staan er inmiddels wel op, dus kijk voor je een boek wilt toevoegen eerst eens goed of deze echt nog niet in onze database staat: zoek bijvoorbeeld ook eens op een kleiner deel van de titel, of zoek op auteur. Verzeker jezelf er bovendien van dat het boek dat je wilt toevoegen wel aan BoekMeters criteria voor toevoegbaarheid voldoet.

Hier volgt een korte handleiding.

Titel

Hier hoort de titel van de eerste, originele uitgave van het boek te staan. Daaruit volgt dat een van origine Engels boek de Engelse titel draagt. Als de titel met een lidwoord begint, komt dat lidwoord achter de titel te staan, gescheiden door een komma.

 • Bijvoorbeeld: 'De Zevensprong' wordt: 'Zevensprong, De'.

Heeft het boek een ondertitel wordt deze ook in dit veld opgenomen. Mocht de ondertitel met een lidwoord beginnen, dan wordt dit gewoon met een hoofdletter vooraan de ondertitel geschreven.

 • Bijvoorbeeld: 'Lord of the Rings: The Return of the King, The'.

Ga hier heel goed na of jouw boek al op de site staat. Voorkom dubbele toevoegingen. Als je er helemaal zeker van bent, dat jouw boek nog niet is toegevoegd, kun je verder

Auteur

Onderzoek eerst of er al andere boeken van jouw auteur op BoekMeter staan en volg de spelling van de naam op, zoals die op de site al gebruikt wordt. In veruit de meeste gevallen heeft een boek slechts één auteur. Let op, dat je alleen de auteur(s) meetelt en niet de eventuele medewerker(s).

Jouw auteur staat nog niet op BoekMeter? Spel de naam dan zo volledig mogelijk. In het veld 'toevoeging' komt meestal niks te staan. Alleen als er twee (of meer) auteurs zijn die exact dezelfde namen hebben en die ook nog op dezelfde wijze gespeld worden, kun je in dit veld aangeven welke van de twee je bedoelt.

Door op auteur toevoegen te klikken kun je extra velden maken voor als er sprake is van meerdere auteurs.

Alternatieve titel(s)

Hier kun je een alternatieve titel invoeren. Meestal is dit als er sprake is van een boek in een andere taal dan het Nederlands de titel van de Nederlandse vertaling. Ook als een boek later een andere titel heeft meegekregen dan bij de eerste uitgave, hoort de latere titel bij de 'alternatieve titels'.

Hier komen ook originele titels te staan als die uit een ander schrift komen (maar altijd na bv. de titel van een vertaling in het Nederlands en eventueel het Engels).

Als een boek een onderdeel van een reeks is kun je hier de reekstitel invoeren gevolgd door een nummer (wel alleen officiële reeksen).

Als regel geldt dat bij een vertaling de Nederlandse titel als eerste alternatieve titel moet worden ingevoerd. Titels uit andere vertalingen worden hier niet ingevuld (anders is het einde zoek) met dien verstande dat wanneer een boek vooral bekend is door een alternatieve titel dit wel wordt toegestaan.

 • Bijvoorbeeld Noruwei no Mori van Haruki Murakami, dat veel bekender is onder de Engelse titel Norwegian Wood.

Door op alternatieve titel toevoegen te klikken kun je extra velden maken voor alternatieve titels.

Jaartal

Op deze plek komt het jaar te staan, waarin het boek voor de eerste keer is uitgegeven. Dus niet het jaar waarin het manuscript geschreven is. Het komt wel voor dat een manuscript, nadat het is geschreven, heel lang blijft liggen voordat het gedrukt en uitgegeven wordt, soms zelfs pas wanneer de auteur allang overleden is. Ook dan telt het jaar van uitgave en niet het jaar van schrijven.

Bij boeken die uit meerdere delen bestaan wordt het jaar aangehouden waarin het laatste deel is verschenen. Met dien verstande dat wanneer een bepaald boek deel voor deel wordt toegevoegd dat dan het jaar van uitgave van dazt afzonderlijke deel moet worden vermeld.

Het staat een gebruiker vrij om een publicatie- c.q. releasedatum te vermelden. Dit is zinvol als een boek nog moet verschijnen op het moment van toevoegen. Ook bij series is het zinvol om releasedata te vermelden vooral als meerdere boeken van een serie in één jaar verschijnen zodat in het bibliografisch overzicht de boeken in de juiste volgorde staan vermeld. Noot: het heeft weinig zin om bij afzonderlijke boeken (dus niet onderdeel van een serie) die in het verleden zijn verschenen alsnog de releasedatum toe te voegen; dit heeft nauwelijks meerwaarde.

Afbeelding

Het toevoegen van een goede afbeelding bij een boek is voor veel toevoegers een groot struikelblok. Dit komt natuurlijk vooral, doordat er zulke hoge eisen aan een plaatje gesteld worden. Die hoge eisen zijn er niet om toevoegers te plagen, maar om de kwaliteit van BoekMeter zo hoog mogelijk te houden.

Meer weten over afbeeldingen.

Plaatjes vinden

Veel plaatjes kun je vinden bij Google Images, bol.com, e-Bay, Amazon. Een andere mogelijkheid vormen de websites van uitgeverijen.

Let wel er op dat je eventuele logo's (zoals bijvoorbeeld bij bol.com) verwijderd van de afbeelding, dit om eventuele copyrightproblemen te voorkomen.

Zorg er wel altijd voor, dat het plaatje dat je wil gebruiken niet kleiner is dan het uiteindelijke plaatje op BoekMeter. Het vergroten van een plaatje levert nooit een goed resultaat op.

Plaatjes bewerken

Voordat je een afbeelding op BoekMeter kunt toevoegen, is het vaak noodzakelijk deze eerst te bewerken, bijvoorbeeld door randen te verwijderen die niet bij de afbeelding horen of door scheefstaande afbeeldingen recht te zetten. Voor de meeste handelingen kun je IrfanView gebruiken (zie dit topic voor een provisorische handleiding). Daarnaast zijn er grafische pakketten, die mogelijkheden bieden om veel meer mankementen weg te werken, maar die enige oefening en ervaring vereisen om goed gebruikt te kunnen worden. De bekendste zijn het commerciële toepassing is Photoshop, het gratis, open-source pakket The Gimp of het freewareprogramma Photofiltre6. De drie laatstegenoemde pakketten voldoen ruimschoots voor de doelstellingen van een toevoeger op BoekMeter.

Tip: Plaatjes die je in gif-formaat downloadt kun je het beste eerst in jpg-formaat omzetten voordat je ze gaat verkleinen en bewerken. Wanneer je een gif-plaatje namelijk ineens verkleint en daarna pas omzet naar jpg, krijg je een erg pixelachtige resultaat.

De eisen waaraan een plaatje moet voldoen

Een goed plaatje:
   • is minimaal 300 pixels breed
   • is in jpg-formaat (JPEG)
   • eerder moest het aantal KB's onder de 25 zijn, nu is dat echter niet meer zo. Let op: hoe minder het aantal kb, hoe slechter het plaatje meestal wordt. Het is daarom altijd aan te raden om je plaatje dusdanig te bewerken, dat het aantal KB's zo hoog mogelijk is.
   • is bij voorkeur een afbeelding van de eerste druk van het boek. Als dat niet mogelijk blijkt: een omslag in de originele taal van het boek.
   • is scherp en goed op kleur, dus niet veel te donker of grijsachtig wanneer dat niet bij het ontwerp hoort.

Wanneer je echt geen goede afbeelding van 300 pixels breed kunt vinden, is een afbeelding van 200 pixels breed ook acceptabel. Dit is echter het absolute minimum.

Taal

De meeste boeken in één taal geschreven. De in te voeren taal is de taal van de originele, eerste uitgave. Zijn er toch meerdere talen in de eerste uitgave verwerkt, dan kun je hier die taal toevoegen.

Genre

Hier kun je het genre dan wel de genres invoeren. Aangezien de meeste boekensites (ook die van uitgeverijen) geen info geven over het genre waarin een boek is uitgegeven, ben je hier vooral aangewezen op het gezond verstand. Ga in de eerste plaats uit van één genre. Lees het plot en de omschrijving van het boek goed, en bedenk dan welke genre-aanduiding daar het beste bij past.

Kenmerken

Hier kun je een of meerdere specifieke kenmerken aanvinken. Je hebt de keuze uit:

 • Jeugdboek (hier valt ook de categorie young adult onder)
 • Verhalenbundel (er moet sprake zijn van minimaal twee verhalen)
 • Gedichtenbundel (ook als er sprake is van een lang gedicht)
 • Toneelstuk ((hier valt bijvoorbeeld ook een (film)scenario onder)

Deze kunnen eventueel ook gecombineerd worden, bijvoorbeeld voor boeken waarin zowel gedichten als verhalen zijn opgenomen

Mocht je toevoeging onder geen enkele van deze vormen passen, neem dan contact op met een crewlid.

Plotomschrijving

Hier komt een korte samenvatting van de inhoud van het boek. De belangrijkste elementen daarin zijn:

 • Wie is of zijn de belangrijkste personages?
 • Wat is de situatie?
 • Wanneer en waar speelt het verhaal?

Vertel niet het hele boek, want dan is het voor anderen geen uitnodiging om het te gaan lezen. Je hebt immers alles al verklapt. Maar wees ook niet te zuinig met informatie, minder dan vijf regels is echt te weinig. Vertel niet wat de pers of de uitgever of jijzelf van het boek vindt, dat zegt niks over de inhoud. Vertellen waarom de auteur dit boek heeft geschreven, of dat zijn/haar vorige boek zo'n enorme bestseller was, hoort ook niet in de plotomschrijving thuis.

Misschien ten overvloede. De plotomschrijving moet bij alle boeken in het Nederlands. Het spreekt voor zichzelf dat de spelling en grammatica perfect moeten zijn. En natuurlijk vergist iedereen zich wel eens, dat is niet erg. Zorgvuldigheid wordt wel hoog gewaardeerd. Voor hulp bij spelling van het Nederlands is de website 'Woordenlijst Nederlandse Taal' van harte aanbevolen.

Speciale gevallen: Het komt soms voor dat een 2e of latere editie (sterk) afwijkt van de 1e. Omdat er steeds wordt uitgegaan van de oorspronkelijke uitgave is het zaaks dit soort informatie te vermelden in een bericht bij het boek en niet in de plotomschrijving. Strikt genomen is zulks immers geen onderdeel van het plot van een boek maar extra informatie over de publicatiegeschiedenis van een boek. Ook allerlei informatie over de schrijver(s) van een boek graag als bericht bij het boek of in de auteursinformatie vermelden daar zulke informatie evenmin onderdeel uitmaakt van een plotomschrijving.

Gegevens eerste druk

De uitgever van de eerste druk van het boek, in de plaats en het land waar die uitgever op dat moment gevestigd was. Een enkele keer is het toegestaan om op deze plek 'onbekend' op te geven, maar alleen als zeer hoge uitzondering, als:

 • Overtuigend aannemelijk kan worden gemaakt, dat ten tijde van het verschijnen van het boek de uitgeverij niet vermeld werd.
 • Overtuigend aannemelijk kan worden gemaakt, dat wegens een bepaald regime in een bepaald land ten tijde van het verschijnen van het boek er goede redenen waren om de uitgever niet bekend te maken.

n.b. De boekdrukkunst is ongeveer in het jaar 1450 uitgevonden. Lange tijd waren drukkerij en uitgeverij een en dezelfde. Er zullen nog best wel wat oude werken zijn, waarvan de uitgeverij c.q. drukker niet bekend is. Echter, de meesten in Europa zijn wel bekend.

De naam van de uitgeverij die het boek oorspronkelijk uitgaf, moet bij een boek worden opgenomen. Over het algemeen wordt hier de uitgeverij vermeld waar de eerste release van het boek is uitgebracht; is er later een heruitgave van een boek bij een andere uitgeverij uitgekomen, dan blijft de oorspronkelijke uitgeverij gehandhaafd bij de toevoeging.

Bij het opnemen van een uitgeverij worden toevoegingen als uitgeverij, uitgevers, publisher, publications, verlag, förlag, etc. weggelaten, dit geldt ook voor termen als bv., gmbh, ltd., inc., etc. Termen als books, livres etc. hoeven ook niet vermeld te worden.

Let op: Geen zin hebben om goed en heel lang te zoeken is NOOIT een reden voor het niet vermelden van de uitgever en zijn vestigingsplaats.

Aantal pagina's

Bij voorkeur het aantal pagina's van de eerste druk van het boek. Echter, het aantal pagina's dient slechts als indicatie van de omvang van het boek. Daarom mag er - als het echt niet anders kan - ook het aantal pagina's van een latere druk ingevoerd worden.

Trailer (YouTube)

Hier kun je een link naar een YouTube filmpje plaatsen. Let wel het filmpje dient bij voorkeur origineel, creatief dan wel informerend te zijn. Alleen maar een reclameboodschap zonder genoemde elementen voegt weinig toe en dient vermeden te worden.

Opmerkingen voor de moderators

Hier kun je alle informatie kwijt die je niet eerder kon invoeren. Informatie die onder crewleden erg gewaardeerd wordt:

 • Links naar bronnen die je gebruikt hebt voor je gegevens. Zet deze links alsjeblieft tussen url-tags, dus [url]link[/url]
 • Een link naar de bron van je plaatje, zeker als je twijfelt aan jouw resultaat.
 • Een datum ((dag +) maand + jaar) waarop een boek in de originele taal is uigegeven, en/of in de Nederlandse vertaling is verschenen. Als je die gegevens toevallig bent tegengekomen, zijn we er heel blij mee als je dat even vermeldt.


Klaar? Klik op 'opslaan'.

Jouw toevoeging komt nu in de wachtrij te staan en een van de crewleden zal er binnenkort naar kijken. Als jouw toevoeging helemaal goed is, wordt deze goedgekeurd en komt jouw toevoeging op BoekMeter te staan. Bij het boek, onder het tabje 'statistieken' sta je dan als toevoeger vermeld.

Als er iets aan je toevoeging mankeert, krijg je daarover een privébericht en komt je toevoeging in rejections te staan, wat ook wel de foutlijst genoemd wordt. De eerste 48 uur kan alleen jij bij die afgekeurde toevoeging om die te verbeteren en opnieuw naar de wachtrij te versturen. Nadat die eerste 48 uur voorbij zijn kunnen alle andere gebruikers ook jouw toevoeging verbeteren en opnieuw naar de wachtrij versturen. Echter, als de toevoeging dan wel wordt goedgekeurd, komt deze niet op jou naam te staan, maar op naam van degene die jouw toevoeging verbeterd heeft.