Stemmen

Uit BoekMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Stemmen is het uitdrukken van een waarde-oordeel over een boek in een aantal sterren, variërend van 0,5 tot 5. Gebruikers kunnen hun stem aan een boek toekennen via het dropdown-menu op elke boekpagina. Als je eenmaal gestemd heb, kun je in ditzelfde dropdownmenu ook direct je eigen stem aflezen. Stemmen is een van de oudste functionaliteiten van de site, samen met de mogelijkheid om berichten te plaatsen. Het rekenkundig gemiddelde van de stemmen per boek wordt gebruikt op veel andere plaatsen op de site, zoals op auteurspagina's en in toplijsten.

Stemstatistieken

De twee meest opvallende stemkarakteristieken - het rekenkundig gemiddelde en het aantal stemmen - verschijnt bij elk boek direct onder de omslag op elke boekpagina. Op het tabblad 'Statistieken' staat daarnaast ook nog de standaarddeviatie vermeld, een maat voor de spreiding van de stemmen. Per gebruiker zijn het aantal stemmen, het gemiddelde en de standaarddeviatie te zien op elke gebruikerspagina.

Op boekpagina's van boeken die over een voldoende lange periode voldoende stemmen hebben gehad, verschijnt onder 'Statistieken' ook nog een grafiek van de stemhistorie, het verloop van het gemiddelde over de tijd. Hierbij moet wel bedacht worden dat het verloop van de stemhistorie vooral bepaald wordt door nieuw uitgebebrachte stemmen op het boek, en niet zozeer door verandering van gedachten van de mensen die al eerder op het boek hadden gestemd. Dat boeken over het algemeen eerder gezien worden door mensen die enthousiast zijn over aspecten ervan (over het onderwerp, over de personages, over de auteur), en pas later door mensen die er sceptischer tegenover staan, is dan ook een aannemelijke verklaring voor het verschijnsel dat veel stemhistorie-grafieken een dalende lijn vertonen. Dit speelt met name bij recente boeken, die tijdens hun release op BoekMeter stonden, maar ook bij veel klassiekers. Bij boeken uit de jaren '80 en '90 is dit effect minder gangbaar.

Stemoverzichten

Voor een gedetailleerd overzicht van de eigenlijke stemmen in plaats van statistische informatie daarover, kun je terecht op het tabblad 'Stemmen' van elke boekpagina. Als een boek minder dan honderd stemmen heeft, staat hier het volledige overzicht van alle stemmen die op het boek uitgebracht zijn, gesorteerd van laag naar hoog oordeel. Bij meer dan honderd stemmen verschijnen alleen links naar elk sterrenaantal, en zie je pas na klikken op een link de lijst van gebruikers die dat sterrenaantal hadden toegekend. In alle gevallen is er naast het volledige overzicht ook een kleiner overzicht van de tien meest recente stemmen op het boek, en een zoekbox om de stem van een specifieke gebruiker te vinden. Bovenaan het tabblad 'Stemmen' verschijnt verder een histogram van alle uitgebrachte stemmen, dat eens per 24 uur ververst wordt, en staan links om een CSV-export van de lijst te maken of een stemtabel te genereren.

Naast stemoverzichten per boeken zijn er ook stemoverzichten per gebruiker. De 25 laatst geplaatste stemmen staan direct op elke gebruikerspagina, het volledige overzicht met histogram op het tabblad 'Stemmen'. Zowel bij stemoverzichten van boeken als bij stemoverzichten van gebruikers verschijnt ook onder elk boek de datum waarop de stem uitgebracht is, en indien dat vandaag of gisteren is tevens de tijd.