Criteria voor toevoegbaarheid

Uit BoekMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze criteria zijn slechts bedoeld als een eerste aanzet, voor criteria waarover de discussie min of meer is afgerond. Definitief is dit gedeelte dus nog lang niet. Al doende leert men en al lerende zal dit gedeelte van de wiki steeds verder worden uitgebreid en vervolmaakt.

Basisvoorwaarde

In de eerste plaats mogen boeken worden toegevoegd die verhalend zijn en niet louter een informatief doel hebben. Verhalende boeken kunnen zowel fictief als waargebeurd zijn. Onder informatieve boeken verstaan we onder andere schoolboeken, cursusboeken, handboeken, woordenboeken, kookboeken, encyclopedieën, reisgidsen en zelfhulpboeken c.q. zogenaamde 'how to' boeken. Tevens zijn publicaties zoals moppenbundels, citaten- en wijshedenbundels en vergelijkbare publicaties niet toegestaan. T.a.v. aforismenbundels wordt per geval bekeken of de publicatie in kwestie voldoende gewicht heeft om toegevoegd kunnen te worden.

Het is niet toegestaan om strips (inclusief de Bommelreeks en vergelijkbare publicaties) en graphic novels toe te voegen. Voorts is het niet toegestaan om boeken die grotendeels uit foto's en/of illustraties bestaan toe te voegen (zgn. koffietafelboeken). In principe moet een boek voor minimaal 50% uit tekst bestaan. Bovendien mogen geen prentenboeken toegevoegd worden (afgezien van een aantal historische werken in die vorm bv. Max und Moritz) en evenmin prentenalbums - al dan niet met plakplaatjes (zoals de bekende Verkade-albums e.d.).


Vertalingen en hervertellingen

Alleen de eerste druk van een boek in de originele taal kan worden toegevoegd. Dus alle vertalingen zijn uitgesloten van toevoeging. (Stel je voor: de 'Da Vinci Code' in 30 verschillende talen toegevoegd op Boekmeter. Dat is geen doen.) Ook hervertellingen beschouwen we als vertalingen. De Easy Reader-versie van Bram Stoker's Dracula en de bewerkingen van de Ilias en Odyssee door Imme Dros - bijvoorbeeld - worden niet toegelaten. Andere uitgaven van een werk kunnen gewoon op de pagina van het originele werk besproken worden.


Uitgever

Alle boeken die voldoen aan bovenstaande criteria worden op Boekmeter toegelaten als die gepubliceerd zijn/worden door uitgevers die op kwaliteit selecteren.

Naast deze op traditionele wijze uitgebrachte boeken, staan we ook e-books en boeken die in eigen beheer zijn uitgegeven toe. Om wildgroei te voorkomen en de kwaliteit van alle boekpagina's te garanderen zijn hier enkele voorwaarden aan verbonden:

E-books

E-boeken worden geaccepteerd als:

1. De auteur al boeken op de site heeft staan OF boeken heeft geschreven die bij een gerenommeerde uitgeverij zijn gepubliceerd (naam uitgeverij moet vermeld worden bij toevoegen).

OF

2. Het boek bij meerdere aanbieders verkrijgbaar is, te bewijzen door het aanleveren van minimaal 2 relevante links EN als er sprake is van 2 recensies in nationale dan wel regionale media - waarbij tevens neutrale bespreek- of recensiesites dan wel blogs met een duidelijke onafhankelijke positie die op kwaliteit beoordelen (bv. boekreviews.nl, de boektafel, etc.) gerekend worden - te bewijzen door het vermelden van relevante links.

Let wel: Voor alle opties geldt dat er een professionele unieke omslag beschikbaar is (dus geen modelomslagen zoals bij publishing-on-demand titels).

Uitgaven in eigen beheer/self-publishing

Uitgaven in eigen beheer/self-publishing worden geaccepteerd als:

1. De auteur al boeken op de site heeft staan EN boeken heeft geschreven die bij een gerenommeerde uitgeverij zijn gepubliceerd (naam uitgeverij moet vermeld worden bij toevoegen).

OF

2. Het boek bij meerdere aanbieders verkrijgbaar is, te bewijzen door het aanleveren van minimaal 2 relevante links EN als er sprake is van 2 recensies in nationale dan wel regionale media - waarbij tevens neutrale bespreek- of recensiesites dan wel blogs met een duidelijke onafhankelijke positie die op kwaliteit beoordelen (bv. boekreviews.nl, de boektafel etc.) gerekend worden - te bewijzen door het vermelden van relevante links.

Let wel: Voor alle opties geldt dat er een professionele unieke omslag beschikbaar is (dus geen modelomslagen zoals bij publishing-on-demand titels).

Verhalenbundels

WEL, mits:

  • Van één auteur, en de verhalen zijn nog niet eerder in boekvorm gepubliceerd. Bijvoorbeeld: de bundels van Simon Carmiggelt, waarvan de verhalen vroeger in Het Parool hebben gestaan.
  • Een omnibus is geen verhalenbundel. Dus geen boek waarin vijf 'Baantjers' in staan, die al eerder alle vijf apart in boekvorm zijn uitgegeven.

NIET

  • Bloemlezingen. Dus verhalenbundels van meerdere auteurs. Bijvoorbeeld: Lekker Lui 2002 of de jaarlijkse Inpakken en Wegwezen.
  • Bundels met de 'best of' van een bepaalde auteur, of eender welke bundel die een selectie bevat van verhalen die al eerder als bundel, of als losse verhalen, in boekvorm zijn uitgegeven. Bijvoorbeeld Misschien Wisten Zij Alles van Toon Tellegen.

NOOT:

  • Bij verhalenbundels is het gewenst om in de plotomschrijving een aantal verhalen te beschrijven. Het is niet noodzakelijk om alle verhalen van een bundel van een plotomschrijving te voorzien maar hoe meer hoe beter. Een opsomming van de titels van verhalen volstaat niet, hoogstens als aanvulling (quasi voor de volledigheid), tenzij de plotomschrijving een inleiding bevat die ingaat op de algemene inhoud of teneur of wat dies meer zij van de verhalen.


Poëzie

Bij gedichtenbundels hanteren we dezelfde methode als bij verhalenbundels. WEL van één auteur, NIET van meerdere. Dus WEL de bundels van Achterberg, Komrij en c.s., Maar NIET Domweg gelukkig in de Dapperstraat.

Bij gedichtenbundels worden de criteria die voor verhalenbundels gelden ook toegepast maar op zeer coulante wijze. Een omschrijving die ingaat op de algemene inhoud of teneur of wat dies meer zij van de gedichten volstaat. Het is dus niet noodzakelijk om van één of meerdere gedichten een plotomschrijving aan te maken. Dit geldt echter niet voor bundels die slechts één - vaak lang - gedicht bevatten zoals bv. Mei van Herman Gorter.


Verzamelde Werken

Verzamelde werken of onderdelen daarvan zijn niet toegestaan op BoekMeter. Dit zou een wildgroei van titels veroorzaken.